مقیاس جک پالت

پیشرو چین است جک پالت توزین ، مقیاس پالت دستی بازار محصول